Skip to content

حفاظت از نمودار های شما در برار استفاده ی سود جویان از آنها

نمایش محتویات مناسب به کاربر مناسب با استفاده از تجارب تطبیقی.

ایجاد، استفاده مجدد و مدیریت محتوای بر روی هر دستگاه و زبانی.

استفاده از ابزار آشنا برای طراحی سایت های غنی و زیبا، که نشان دهنده نام تجاری سازمان است.

پورتال، درگاه یکتایی برای به اشتراک گذاری و دستیابی به اطلاعات و سرویس های مورد نیاز و مرتبط با کارمندان، همکاران تجاری و مشتریان در سه حوزه اینترانت، اکسترانت و اینترنت می باشد . پورتال، مجموعه ای از سایت ها، سیستم ها و اطلاعات می باشد که مجموعه وسیعی از نیاز های کاربران خود را برآورده می کند.

 • توسعه روابط و تعامل بین کارمندان، همکاران و مشتریان.
 • درگاه واحد برای انجام فعالیت ها، وظایف و درخواست ها.
 • برقراری ارتباطات سازمان با مشتری (B2C) و سازمان با همکاران تجاری (B2B).
 • حذف کاغذ و گردش دستی اطلاعات در سازمان در قالب نامه، فرم، گزارش، سند و پرونده های کاغذی.
 • مکانیزاسیون فرآیند های کسب و کار.
 • مدیریت دانش.
 • سفارش سازی و شخصی سازی.
 • برقراری ارتباط کاربر با اطلاعات و سرویس ها.
 • توسعه پذیری در اینترانت، اینترنت و اکسترانت.
 • برقراری ارتباط با سیستم ها و بانک های اطلاعاتی دیگر.
 • موتور ایجاد سایت.
 • موتور گردش کار.
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
 • Microsoft Visual Studio 2010​
برگشت به بالا