skip to Main Content

هوشمندی کسب و کار

راهکار مرکز پایش سازمان در جهت کمک به مدیریت ارشد سازمان می یابد تا با ارائه مجموعه از مؤلفه داده کاوی مانند شاخص های عملکرد وضعیت سازمان را از جنبه های مختلف بررسی کند.راهکار مرکز پایش، راهکاری است برای پاییدن و رصد کردن عملکرد کل سازمان نسبت به اهدافی که تعریف شده است.

مدیریت فرآیند کسب و کار

مدیریت فرایند کسب و کار ، راهکاری است برای تحقق مفاهیم و تئوری های مدیریت (مانند مدیریت کیفیت جامع، مهندسی سیستم و تفکر سیستمی) در چارچوب فناوری اطلاعات می باشد بعبارت دیگر مدیریت فرایند کسب و کار ، شامل مفاهیم ، اصول و روش ها برای طراحی، نظارت، پیکر بندی، اجرا و آنالیز فرایند های کسب و کار می باشد برای تحول بنیادین در سازمان.

پورتال سازمانی

پورتال، درگاه یکتایی برای به اشتراک گذاری و دستیابی به اطلاعات و سرویس های مورد نیاز و مرتبط با کارمندان، همکاران تجاری و مشتریان در سه حوزه اینترانت، اکسترانت و اینترنت می باشد . پورتال، مجموعه ای از سایت ها، سیستم ها و اطلاعات می باشد که مجموعه وسیعی از نیاز های کاربران خود را برآورده می کند.

مدیریت اسناد

هر سازمانی دارای مستندات اداری فراوانی است که حاوی اطلاعات مختلفی‌ست. این مدارک یا به اصطلاح اسناد باید با نظم و ترتیب نگه‌داری شوند تا بتوان آنها را در زمان لازم بازیابی و مورد استفاده قرار داد. در واقع اطلاعاتی که در این اسناد وجود دارد، در بخش‌های مختلف کاری سازمان مورد نیاز است و باید به آنها مراجعه شود. سیستم مدیریت اسناد در واقع وظیفه‌ی دریافت، طبقه بندی، نگه‌داری و بازیابی این اسناد را برعهده دارد.

Back To Top