Skip to content
مقدمه

سیستم های اطلاعاتی سازمانی از آن دسته برنامه هایی نیستند که بتوان آن را نصب کرد، روشن کرد و بعد توسط افراد سازمان مورد استفاده قرار بگیرد. فلسفه مشاوره پیاده سازی ما مبتنی بر این باور است که درک درست مسائل و مشکلات کسب و کار به مناسب ترین راهکار و رویکرد منجر می شود. تنها راه دستیابی به اهداف این سیستم های اطلاعاتی این است که استقرار فازبندی شده به کار گرفته شود و افرادی برای پشتیبانی و راهنمایی وجود داشته باشند. مهمتر از همه اینکه، همکاران شرکت رایکام در مورد آنچه این سیستم ها می توانند انجام دهند و آنچه شما می توانید با توجه به فرهنگ و تجربه سازمان خود انتظار داشته باشید، صادق هستند.

مجموعه خدمات مشاوره ای ما :
  • ارزیابی: بررسی روش ها، نیازها و بلوغ قابلیت های سازمانی
  • نمایش قابلیت های سیستم: ارزیابی الزامات کلی و برقراری سیستم آزمایشی برای طراحی الگوی اصلی
  • ایجاد نمونه اولیه: بررسی کارایی اجزای سیستم
  • استقرار آزمایشی سیستم: اجرای سیستم برای درک کیفیت و کمیت اطلاعات جمع آوری شده و ارزیابی اثربخشی برنامه
  • استقرار فازبندی شده: آموزش، اصلاح زیرساخت ها، استانداردسازی فرایندها و راه اندازی کامل سیستم
  • ممیزی: بازبینی فنی و عملیاتی پیاده سازی
  • مشاوره فرایندهای تجاری: بکارگیری بهترین روش های عملکرد در مدیریت سیستم
  • یکپارچگی سیستم ها: اتصال و تبادل داده ها با دیگر سیستم های سازمانی
سیستم های سفارش مشتری

گسترش فناوری اطلاعات و عرضه فناوری های کارامدی همانند SharePoint سبب شده است که اجرای پروژه های بزرگ نرم افزاری بر روی این بستر با کاهش چشمگیر زمان اجرا روبرو شود اما این به تنهایی نیاز مشتری را پاسخگو نمی باشد.
در همین راستا تیم توسعه شرکت رایکام اجرای پروژه های نرم افزاری خاص مشتری را با معماری یکپارچه ای با فناوری شیرپوینت بر عهده می گیرد.

برگشت به بالا