رایکام | راهکارهای یکپارچه کسب و کار مانا

آموزش

[vcex_image_banner heading=”آموزش” caption=”برگزاری کارگاره های آموزشی بر اساس نیاز مشتری” image=”4688″][vcex_spacing]

کارگاه های آموزشی شرکت رایکام به صورتی طراحی شده اند تا زمان و تلاش لازم برای رسیدن به نتیجه های واقعی را کاهش دهند. این دوره ها از نظر اثربخشی بی همتا هستند، زیرا:

  • بسیار سفارشی شده هستند. آموزش را دقیقا به صورتی که می خواهید و متمرکز بر نیازهای تجاری خود، دریافت می کنید.
  • مبتنی بر مهارت هستند. هر دوره بر یک برنامه کاربردی و مقدار کافی دانش مورد نیاز تمرکز دارد.
  • مبتنی بر نقش هستند. هر کارگاه برای گروه ها و اشخاصی با نقش ویژه در سازمان طراحی شده است.

برای مشاهده دوره های هر راهکار جامع روی آن کلیک کنید.

[vcex_icon_box style=”two” heading=”دوره آشنایی با داده کاوی” image=”5921″]کارگاه آموزشی سفارشی  برای سازمان ها و موسسات مختلف[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box style=”two” heading=”دوره مقدماتی هوش کسب و کار” image=”5921″]کارگاه آموزشی سفارشی  برای سازمان ها و موسسات مختلف[/vcex_icon_box]
[vcex_icon_box style=”two” heading=”کارگاه آموزشی شیرپوینت” image=”5921″]کارگاه آموزشی سفارشی  برای سازمان ها و موسسات مختلف[/vcex_icon_box]