Skip to content
مدیریت اسناد سازمانی

کاهش خطر و مدیریت نیاز های سازمان با استفاده از ابزار های eDiscovery متمرکز.

ایجاد، استفاده مجدد و مدیریت محتوای بر روی هر دستگاه و زبانی.

مدیریت سیاست های محتوا، معماری اطلاعات و طبقه بندی دانش سازمانی.

ایجاد و سازماندهی محتوا به راحتی و به کمک اطلاعات استخراج شده از سازمان.

امروزه یکی از مهمترین عوامل موثر در پیشرفت سازمان ها ، فناوری اطلاعات می باشد . با کمک فناوری اطلاعات می توان سازمان ها و ادارات را تبدیل به سازمانی الکترونیک و پویا کرد و این امر میسر نمی شود مگر بر مبنای زیر ساخت های لازم .

یکی از مهمترین زیر ساخت های لازم برای دستیابی به این هدف مهم ، سیستم مدیریت اسناد می باشد، این پیشنهاد بر مبنای نیاز سازمان شما به این سیستم و شناخت کلی از نیاز ها و ظرفیت های موجود در سازمان توسط شرکت رایکام (همکار تجاری شرکت بینش گستر ساعی) ارائه می گردد.

در این پیشنهاد ابتدا اهداف سیستم مدیریت سازمان ارائه می شود ، سپس ویژگی های اصلی سیستم پیشنهادی ارائه می گردد و در پایان شرایط اجرا و برنامه های زمانی و هزینه اجرا آورده می شود.

دستیابی به سند مورد نیاز در کمترین زمان و سهل ترین روش ممکن

 • جستجو ساده و پیشرفته با محدود کردن حوزه های مورد جستجو
 • Microsoft SharePoint Designer 2010

طبقه بندی اسناد(در این سیستم طبقه بندی به چندین شکل صورت می گیرد)

 • طبقه بندی موضوعی و تعیین متا دیتا برای هر موضوع
 • طبقه بندی واحدی که بر اساس واحد های سازمانی شکل می گیرد
 • طبقه بندی دسترسی که بر اساس دسترسی افراد به اسناد هر واحد صورت می پذیرد
 • طبقه بندی بر اساس درخت موضوعی اسناد

کسب ایزو های مرتبط با مدیریت اسناد

 • با قراردادن نسخه گذاری و فرآیند های تایید، حذف و آرشیو اسناد و همچنین تولید اسناد سازمان بر اساس الگوی های استاندارد از پیش تعریف شده این امر محقق می شود

سازمانی بدون کاغذ

 • با فرهنگ سازی گام به گام ، مدیریت درست پروژه توسط کارفرما و مجری و مهمتر از همه پشتیبانی جدی مدیریت ارشد سازمان این امر محقق می شود.

امکانات مدیریتی

 • مدیریت انواع اسناد سازمان
 • مدیریت الگوهای اسناد
 • مدیریت امنیت و قوانین دسترسی
 • مدیریت گردشکار
 • مدیریت نگهداری
 • مدیریت واحد های سازمانی
 • توزیع شدگی مدیریت ها به واحد های سازمانی

امکانات طبقه بندی

 • پشتیبانی از ساختار پویا
 • طبقه بندی موضوعی اسناد بر اساس متا دیتا
 • طبقه بندی دسترسی به اسناد بر اساس مدل تعریف شده
 • امکان مدیریت طبقه بندی موضوعی به نسبت هر واحد سازمانی
 • وب پارت های پیمایش ، گشت زنی بر پایه طبقه بندی موضوعی

امکانات الگو های اسناد

 • امکان تعریف الگو برای اسناد Word, Excel, PowerPoint
 • امکان ساخت الگوی سند بر اساس استاندارد های تعریف شده

نسخه گذاری و انتشار

 • نسخه گذاری ها
 • یکپارچگی با برنامه های MS Office
 • امکان مقایسه نسخه ها
 • امکان حذف و بازیابی نسخه ها قبل
 • امکان مدیریت انتشار اسناد

ورود اطلاعات

 • امکان ورود چندین سند به سیستم همراه با متا دیتای یکسان
 • پشتیبانی از نمایه Windows Explorer

امکانات گشت زنی و پیمایش در اسناد

 • پیمایش اسناد بر اساس انتخاب واحد سازمانی و موضوع
 • پیمایش اسناد بر اساس انتخاب موضوع و واحد سازمانی
 • گشت زنی بر روی چارت سازمانی
 • پیمایش اسناد بر اساس متا دیتا موضوعات

امکانات جستجو

 • جستجوی کامل متنی اسناد
 • جستجوی پیشرفته
 • محدود کردن حوزه جستجو
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Performance Point Server 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010​
برگشت به بالا