Skip to content

حفاظت از نمودار های شما در برار استفاده ی سود جویان از آنها

به راحتی داده های شما را از هر منبع داده ای با هم ترکیب، تا گزارش های کاملا تعاملی و بینشی باورنکردنی به سازمان بی افزاییم

کشف و به اشتراک گذاری بینش مشترک تصمیم گیری در سازمان

مدیریت BI به همراه کنترل و انطباق بر روی دارایی های ایجاد شده توسط کاربر نهایی

مراحل رشد فناوری اطلاعات در یک سازمان ابتدا با جمع آوری اطلاعات با توسعه سیستم های اطلاعاتی شروع می شود، سپس با پردازش اطلاعات و بهبود روش ها و سیستم ها ادامه پیدا می کند و در انتها توانمند ساختن سازمان به ابزار های تصمیم ساز می باشد.

راهکار مرکز پایش سازمان در جهت کمک به مدیریت ارشد سازمان می یابد تا با ارائه مجموعه از مؤلفه داده کاوی مانند شاخص های عملکرد وضعیت سازمان را از جنبه های مختلف بررسی کند.راهکار مرکز پایش، راهکاری است برای پاییدن و رصد کردن عملکرد کل سازمان نسبت به اهدافی که تعریف شده است..

 • توانمند ساختن سازمان برای مدل سازی اهداف سازمان.
 • شکست اهداف سازمان در ساختار اداری یا عملیاتی سازمان.
 • هدایت افراد، واحد ها و گروه ها به اهداف سازمان.
 • پایش (Monitoring) مداوم شاخص های عملکرد در جهت نیل به اهداف سازمان.
 • کمک به مدیریت ارشد سازمان برای تصمیم گیری های راهبردی.

مزایا برای مدیران

 • توانمند ساختن سازمان برای مدل سازی اهداف سازمان.
 • شکست اهداف سازمان در ساختار اداری یا عملیاتی سازمان.
 • هدایت افراد، واحد ها و گروه ها به اهداف سازمان.

مزایا برای کارمندان

 • درک درست از اهداف سازمان و حرکت در جهت اهداف سازمان.
 • کار گروهی
 • شایسته سالاری
 • ساختار مدیریتی استاندارد: بکارگیری استاندارد ها و اصول مدیریتی در نظام مند سازی اهداف و شاخص های عملکرد، عامل کلیدی موفقیت راه اندازی راهکار مرکز پایش سازمان می باشد.
 • ساختار نرم افزاری استاندارد: استفاده از Microsoft SharePoint Server به همراه Microsoft Performance Point Sever بعنوان ابزاری هایی استاندارد و اقتصادی برای سازمان ها
 • قابلیت یکپارچگی با سیستم های اطلاعاتی : اتصال به سیستم های اطلاعاتی و بانکهای اطلاعاتی برای گرفتن اطلاعات و آنالیز آن
 • استفاده از Excel Services: استفاده از این سرویس برای در اختیار گرفتن امکانات و قدرت نرم افزار اکسل برای هوش کسب و کار بواسطه یکپارچگی با دیگر ابزارهای مایکروسافت در این زمینه
 • استفاده از SQL Analysis Services : استفاده از ابزاری استاندارد و اقتصادی برای داده کاوی و هوشمندی کسب و کار
 • استفاده از Visio Services: استفاده از این ابزار برای نمایش و پایش بر اساس مدل های طراحی شده​
 • کاربر پسند بودن : سهولت در استفاده از سیستم و در دسترس بودن آنچه کاربر نیاز دارد در کنار قابلیت های شخصی سازی صفحات​
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Performance Point Server 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
برگشت به بالا