Skip to content

کنترل روند گردشهای اداری سازمان توسط مدیران

کاهش هزینه های زمانی که سازمان شما در حال حاظر مجبور به تحمل آنها است

مدیریت سیاست های محتوا، معماری اطلاعات و طبقه بندی دانش سازمانی.

توسعه ی گردش کار های شیرپوینت بر اساس نیازهای سازمان

امروزه عواملی مانند مشتریان، همکاران تجاری، قوانین داخلی و خارجی و فناوری ها دنیای کسب و کار را با تغییر مداوم و نسبتا سریع مواجه کرده است از اینرو مهمترین چالش مدیریت یک بنگاه اقتصادی مدیریت تغییرات و منعطف ساختن سازمان در برابر تغییرات می باشد اما چالش جدی ساختار فعلی و سنتی سازمان است که بصورت فعالیت محور و سلسله مراتبی شکل گرفته اند و در چنین ساختاری فرایند های سازمان پیچیده هستند ، بصورت نامنظمی گسترش یافته اند و در هر سیستم و نهادی بصورتی متفاوت سفارش سازی شده اند. این ساختار علاوه بر این که در برابر تغییرات به شدت مقاومت می کند باعث کاهش بهره وری سازمان ، سرعت در خدمت رسانی و عدم رضایتمندی مشتری می باشد.

مدیریت فرایند کسب و کار ، راهکاری است برای تحقق مفاهیم و تئوری های مدیریت (مانند مدیریت کیفیت جامع، مهندسی سیستم و تفکر سیستمی) در چارچوب فناوری اطلاعات می باشد بعبارت دیگر مدیریت فرایند کسب و کار ، شامل مفاهیم ، اصول و روش ها برای طراحی، نظارت، پیکر بندی، اجرا و آنالیز فرایند های کسب و کار می باشد برای تحول بنیادین در سازمان می باشد..

 • تحول ساختاری در سازمان با رویکرد فرآیند محور برای پویایی سازمان
 • یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمان
 • بالا بردن سطح تعامل و همکاری بین انسان ، سیستم و اطلاعات.
 • مشاهده و پایش فرآیند های کسب و کار و شناسایی گلوگاه ها.
 • مهندسی مجدد و بهبود مستمر فرآیند های کسب و کار
 • مکانیزه نمودن انواع ارتباطات سازمان با مشتریان، همکاران تجاری، شعبه ها و کارکنان

مزایا برای مدیریت ارشد سازمان:

 • درگاه واحد برای تعامل با سازمان.
 • امکان مشاهده و رد گیری درخواست ها
 • سرعت عمل در اجرای درخواست.
 • تعامل از راه دور.

مزایا برای مهندسان سیستم:

 • امکان شناسایی و طراحی فرآیند های جدید.
 • امکان بهبود مستمر فرآیند های کسب و کار
 • مدیریت تغییرات و اعمال سریع آنها
 • پایش و مدیریت فرآیند ها

مزایا برای کارکنان:

 • امکان پایش فعالیت کارکنان و ارزیابی و ارزش سنجی فعالیت کارکنان.
 • امکان تعامل از راه دور
 • ساختار مدیریتی استاندارد: بکارگیری استاندارد ها و اصول مدیریتی در نظام مند سازی مدیریت فرآیند های کسب و کار، عامل کلیدی موفقیت راه اندازی راهکار مدیریت فرآیند کسب و کار می باشد.
 • ساختار نرم افزاری استاندارد:استفاده از بستر نرم افزاری شیرپوینت بعنوان بستر برگزیده سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) به همراه معماری سرویس گرا.
 • پشتیبانی از حوزه های مختلف ارتباطی:با پشتیبانی از اینترنت، اینترانت و اکسترانت راهکار فرایند کسب و کار برای مشتریان، کارکنان و همکاران تجاری قابل دسترسی می باشد.
 • قابلیت یکپارچگی با سیستم های مدیریت فرآیند های کسب و کار (BPMS):تمامی همکاران تجاری مایکروسافت که در زمینه سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) فعالیت می کنند یا کاملا روی بستر شیرپوینت می باشند یا افزونه هایی برای یکپارچگی با شیرپوینت دارا می باشند.
 • استفاده از Windows Workflow Foundation بعنوان موتور گردش کار:Workflow Engine های زیادی توسط شرکت های مختلف تولید شده است اما موتور گردش کار مایکروسافت بواسطه استاندارد بودن و رایگان بودن آن طرفداران زیادی دارد و به همین واسطه کسب دانش و مهارتهای توسعه آن سهل الوصول تر می باشد.
 • استفاده از Windows Communication Foundation :در این راهکار جهت یکپارچه سازی از معماری سرویس گرا استفاده می شود و از WCF جهت توسعه سرویس ها استفاده می شود.
 • گزارشات و هوش تجاری:به کارگیری قابلیت های هوش تجاری مایکروسافت برای ایجاد سریع گزارش ها و داشبورد های قدرتمند و ابراز های تصمیم ساز.
 • ساختار نرم افزاری استاندارد:استفاده از بستر نرم افزاری شیرپوینت بعنوان بستر برگزیده سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) به همراه معماری سرویس گرا.
 • کاربر پسند بودن:سهولت در استفاده از سیستم و در دسترس بودن آنچه کاربر نیاز دارد در کنار قابلیت های شخصی سازی صفحات.
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft .Net Framework 3.5 or later
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Performance Point Server 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
برگشت به بالا