رایکام | راهکارهای یکپارچه کسب و کار مانا

مدیریت فرآیند کسب و کار

[vcex_image overlay_style=”” image_id=”5416″]
[vcex_teaser heading=”” img_size=”full” heading_transform=”capitalize” image=”5434″ heading_margin=”right:20″]کنترل روند گردشهای اداری سازمان توسط مدیران

[/vcex_teaser]

[vcex_teaser heading=”” img_size=”full” heading_transform=”capitalize” image=”5432″ heading_margin=”right:20″]کاهش هزینه های زمانی که سازمان شما در حال حاظر مجبور به تحمل آنها است

[/vcex_teaser]

[vcex_teaser heading=”” img_size=”full” heading_transform=”capitalize” image=”5465″ heading_margin=”right:20″]مدیریت سیاست های محتوا، معماری اطلاعات و طبقه بندی دانش سازمانی.

[/vcex_teaser]

[vcex_teaser heading=”” img_size=”full” heading_transform=”capitalize” image=”5464″ heading_margin=”right:20″]توسعه ی گردش کار های شیرپوینت بر اساس نیازهای سازمان

[/vcex_teaser]

امروزه عواملی مانند مشتریان، همکاران تجاری، قوانین داخلی و خارجی و فناوری ها دنیای کسب و کار را با تغییر مداوم و نسبتا سریع مواجه کرده است از اینرو مهمترین چالش مدیریت یک بنگاه اقتصادی مدیریت تغییرات و منعطف ساختن سازمان در برابر تغییرات می باشد اما چالش جدی ساختار فعلی و سنتی سازمان است که بصورت فعالیت محور و سلسله مراتبی شکل گرفته اند و در چنین ساختاری فرایند های سازمان پیچیده هستند ، بصورت نامنظمی گسترش یافته اند و در هر سیستم و نهادی بصورتی متفاوت سفارش سازی شده اند. این ساختار علاوه بر این که در برابر تغییرات به شدت مقاومت می کند باعث کاهش بهره وری سازمان ، سرعت در خدمت رسانی و عدم رضایتمندی مشتری می باشد.

مدیریت فرایند کسب و کار ، راهکاری است برای تحقق مفاهیم و تئوری های مدیریت (مانند مدیریت کیفیت جامع، مهندسی سیستم و تفکر سیستمی) در چارچوب فناوری اطلاعات می باشد بعبارت دیگر مدیریت فرایند کسب و کار ، شامل مفاهیم ، اصول و روش ها برای طراحی، نظارت، پیکر بندی، اجرا و آنالیز فرایند های کسب و کار می باشد برای تحول بنیادین در سازمان می باشد..

 • تحول ساختاری در سازمان با رویکرد فرآیند محور برای پویایی سازمان
 • یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمان
 • بالا بردن سطح تعامل و همکاری بین انسان ، سیستم و اطلاعات.
 • مشاهده و پایش فرآیند های کسب و کار و شناسایی گلوگاه ها.
 • مهندسی مجدد و بهبود مستمر فرآیند های کسب و کار
 • مکانیزه نمودن انواع ارتباطات سازمان با مشتریان، همکاران تجاری، شعبه ها و کارکنان

مزایا برای مدیریت ارشد سازمان:

 • درگاه واحد برای تعامل با سازمان.
 • امکان مشاهده و رد گیری درخواست ها
 • سرعت عمل در اجرای درخواست.
 • تعامل از راه دور.

مزایا برای مهندسان سیستم:

 • امکان شناسایی و طراحی فرآیند های جدید.
 • امکان بهبود مستمر فرآیند های کسب و کار
 • مدیریت تغییرات و اعمال سریع آنها
 • پایش و مدیریت فرآیند ها

مزایا برای کارکنان:

 • امکان پایش فعالیت کارکنان و ارزیابی و ارزش سنجی فعالیت کارکنان.
 • امکان تعامل از راه دور
 • ساختار مدیریتی استاندارد: بکارگیری استاندارد ها و اصول مدیریتی در نظام مند سازی مدیریت فرآیند های کسب و کار، عامل کلیدی موفقیت راه اندازی راهکار مدیریت فرآیند کسب و کار می باشد.
 • ساختار نرم افزاری استاندارد:استفاده از بستر نرم افزاری شیرپوینت بعنوان بستر برگزیده سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) به همراه معماری سرویس گرا.
 • پشتیبانی از حوزه های مختلف ارتباطی:با پشتیبانی از اینترنت، اینترانت و اکسترانت راهکار فرایند کسب و کار برای مشتریان، کارکنان و همکاران تجاری قابل دسترسی می باشد.
 • قابلیت یکپارچگی با سیستم های مدیریت فرآیند های کسب و کار (BPMS):تمامی همکاران تجاری مایکروسافت که در زمینه سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) فعالیت می کنند یا کاملا روی بستر شیرپوینت می باشند یا افزونه هایی برای یکپارچگی با شیرپوینت دارا می باشند.
 • استفاده از Windows Workflow Foundation بعنوان موتور گردش کار:Workflow Engine های زیادی توسط شرکت های مختلف تولید شده است اما موتور گردش کار مایکروسافت بواسطه استاندارد بودن و رایگان بودن آن طرفداران زیادی دارد و به همین واسطه کسب دانش و مهارتهای توسعه آن سهل الوصول تر می باشد.
 • استفاده از Windows Communication Foundation :در این راهکار جهت یکپارچه سازی از معماری سرویس گرا استفاده می شود و از WCF جهت توسعه سرویس ها استفاده می شود.
 • گزارشات و هوش تجاری:به کارگیری قابلیت های هوش تجاری مایکروسافت برای ایجاد سریع گزارش ها و داشبورد های قدرتمند و ابراز های تصمیم ساز.
 • ساختار نرم افزاری استاندارد:استفاده از بستر نرم افزاری شیرپوینت بعنوان بستر برگزیده سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) به همراه معماری سرویس گرا.
 • کاربر پسند بودن:سهولت در استفاده از سیستم و در دسترس بودن آنچه کاربر نیاز دارد در کنار قابلیت های شخصی سازی صفحات.
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft .Net Framework 3.5 or later
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Performance Point Server 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010