Skip to content

سازمان دانا

سازمان دانا به ثبت دانش، کسب و استخراج دانش، بازیابی و ارزیابی دانش کارکنان هر سازمان می پردازد. سیستم مدیریت دانش شرکت رایکام با توجه به قابلیت‎های فراوانش می ‎تواند برای نگهداری گنجینه اطلاعات و دانش‎های موجود در سازمان ها و مؤسسات دانش محور و پیشرو، بسیار سودمند باشد.

سرمایه نامشهود ولی باارزش

با کمک سازمان دانا، بسیاری از اطلاعات تبدیل به دانش می شوند و با تبدیل سرمایه های نامشهود به دانش های باارزش سازمانی، از بروز خطاهای تکراری فردی جلوگیری می کند.

یافتن افرد متخصص و مجرب

از مزایای سازمان دانا، بهره گیری از افراد متخصص و مجرب در حوزه های دانشی مختلف است که با استفاده از گردش تاییدات دانش، دسترسی به دانش سازمان را در هر زمان و مکان امکان پذیر می سازند.

افزایش بهره وری

کاهش زمان یادگیری در سازمان امری است که با بهره گیری از سازمان دانا، به سادگی امکان پذیر است و در واقع منجر به افزایش بهره وری می گردد.

مدیریت اسناد

سیستم مدیریت اسناد اطلاعات را به راحتی در دسترس افرادی که به آن نیاز دارند قرار می دهد و با قراردادن نسخه گذاری و فرآیند های تایید، حذف و آرشیو اسناد و همچنین تولید اسناد سازمان بر اساس الگوی های استاندارد از پیش تعریف شده، کسب ایزوهای مرتبط با مدیریت اسناد محقق می شود.

تسهیم اطلاعات

سیستم مدیریت اسناد با طبقه بندی اسناد (طبقه بندی بر اساس موضوع، دسترسی و…) و رعایت الزامات سطوح دسترسی، دسترسی سریع و آسان به اسناد را فراهم می کند. این سیستم با ساختارمند کردن دانش سازمانی، اطلاعات را برای افراد سازمان به اشتراک می گذارد.

جستجوی اطلاعات

با سیستم مدیریت اسناد می توانید به جستجوی ساده و پیشرفته در بین اطلاعات بپردازید. همچنین با محدود کردن حوزه های مورد جستجو، می توانید به نتایج دقیق تری دست یابید. .

نگهداری ایمن

با سیستم مدیریت اسناد اطمینان داشته باشید که اسناد و اطلاعات، حفاظت شده هستند و این سیستم با هدف کاهش خطرات مرتبط با ازبین رفتن اسناد، به مشتریان خود خدمت رسانی می کند. با سیستم مدیریت اسناد شما به راحتی امکان مقایسه، حذف و بازیابی نسخه های مختلف اسناد را دارید.

مدیریت فرآیند

مدیریت فرایند کسب و کار، راهکاری برای تحقق مفاهیم و تئوری های مدیریت (مانند مدیریت کیفیت جامع، مهندسی سیستم و تفکر سیستمی) در چارچوب فناوری اطلاعات می باشد. بعبارت دیگر مدیریت فرایند کسب و کار ، شامل مفاهیم ، اصول و روش ها برای طراحی، نظارت، پیکر بندی، اجرا و آنالیز فرایند های کسب و کار می باشد برای تحول بنیادین در سازمان.

فرآیندها

با سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار، نگرانی از حیث شناسایی و طراحی فرآیند های جدید وجود ندارد و همچنین بهبود مستمر فرآیندها امکان پذیر می باشد.

پایش

امکان پایش فعالیت کارکنان و ارزیابی و ارزش سنجی فعالیت کارکنان از طریق سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار وجود دارد.

یکپارچگی

تمامی همکاران تجاری مایکروسافت که در زمینه سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) فعالیت می کنند یا کاملا روی بستر شیرپوینت می باشند یا افزونه هایی برای یکپارچگی با شیرپوینت دارا می باشند. به همین علت سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار قابلیت یکپارچه شدن با اکثر سیستم های مورد نیاز را دارا است.

سازمان هوشمند

راهکار مرکز پایش سازمان در جهت کمک به مدیریت ارشد سازمان می یابد تا با ارائه مجموعه ای از مؤلفه داده کاوی مانند شاخص های عملکرد، وضعیت سازمان را از جنبه های مختلف بررسی کند. سازمان هوشمند رایکام، مدیران سازمان را قادر می سازد تا با بالاترین سرعت و بیشترین دقت ، اطلاعات لحظه ای سازمان خود را رصد کنند و این یعنی هوشمندی بالاتر که می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار بزرگ برای سازمان به شمار رود. این راهکار در جهت افزایش میزان بهره وری سازمان و سوق مدیران به سمت و سوی صحیح اتخاذ تصمیمات می باشد.

سادگی و خلاصه سازی داده ها

کاربر می تواند با چند کلیک ساده تمام اطلاعاتی که مد نظر دارد را به سادگی و در کمترین زمان ممکن دریافت کند و بتواند در سریعترین زمان ممکن ، درست ترین و به موقع ترین تصمیمات را اتخاذ نماید هوش تجاری کاملاً روی خلاصه سازی داده ها در سطوح مدیریتی و با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد ها تمرکز دارد.

تنوع گزارشات

کاربر با استفاده از اجزا و عناصر موجود در یک داشبورد مانند انواع و اقسام نمودارها (Chart) ، نوار های زمانی (Time Line) و سایر اجزا می تواند به هر میزان که بخواهد با چند کلیک ساده به اطلاعات مد نظر خود دست پیدا کند. گزارشات هوش تجاری ، سازمان را به عنوان یک کل منسجم نگاه می کند و این یعنی یکپارچگی به معنای واقعی و دوری کردن از سیستم های جزیره ای که این سیستم های جزیره ای امروزه یکی از بزرگترین موانع عدم پیشرفت چشمگیر سازمان ها می باشند.

برگشت به بالا