Skip to content

حفاظت از اطلاعات شما در برار استفاده ی سود جویان از آنها

با کارکردن به صورت یک تیم، مدیریت پروژه ها را آسان تر کنید.

از دانش جامعه سازمانی خود برای به دست آوردن بینش و پیدا کردن پاسخ برای مسائل خود استفاده کنید.

به گفتگو های درون سازمانی روی بیاورید تا همیشه از اتفاقات مطلع باشید و بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

شبکه های اجتماعی سازمانی تمرکز بر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین یا روابط اجتماعی در میان افرادی که منافع و یا فعالیت کسب و کار را به اشتراگ می گذارند. شبکه های اجتماعی سازمانی اغلب فرصت استفاده از نرم افزارهای اجتماعی سازمانی که اساسا زمینه استفاده از نرم افزارهای اجتماعی در سازمان است. بسیار از شرکت ها برای ترویج همکاری در میان همکاران خود از شبکه های اجتماعی سازمانی استفاده می کنند. به اشتراک گذاری ایده و مهارت ها درباره چگونگی بهبود محیط کار است. برخی شرکت ها نیز برای مبادله اطلاعات در میان اعضاء یک تیم و یا افراد دیگر در داخل شرکت استفاده می کنند. براساس تحقیق گارتنر ۵۰ درصد شرکت ها در دو سال آینده از شبکه های اجتماعی در درون سازمان استفاده می کنند.

  • ایجاد انگیزه برای کارکنان: اصولا کارمندان در محیط شبکه های اجتماعی راحتتر و بازتر حرف می زنند و مشکلات خود را مطرح می کنند و در آنجا می توان به راحتی آنها را با اهداف و ماموریت های سازمان همراه کرد و برای فعالیت های عمومی سازمان انگیزه تزریق کرد.
  • ترویج روحیه همکاری: اینکه افراد بتوانند با یکدیگر در یک کار تیمی به راحتی کار کنند و اینکه چطور می توان در یک پروژه مشارکت و همکاری بهتری داشت. یکی از ابزارهای تمرین کار تیمی امروز شبکه های اجتماعی سازمانی محسوب می شوند.
  • تولید ایده: شاید مهمترین دلیل سازمان های امروز برای پیاده سازی شبکه های اجتماعی سازمانی بحث تولید و به اشتراک گذاری ایده است. موضوعی که می تواند موتور محرک سازمان ها باشد.
  • به اشتراک گذاری مهارت ها: شاید بتوان به راحتی گفت که کل وب امروز مهارت است لذا افراد به راحتی می توانند مهارت های خود را در این شبکه ها با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این مهارت می تواند یک مقاله خواندنی یا یک اینفوگراف توصیفی باشد!
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Microsoft SharePoint Server 2010.
  • Microsoft SharePoint Designer 2010
برگشت به بالا